logo.jpg
×

Aktualne taryfy

W cenionym w Polsce i na świecie uzdrowisku jakim jest Krynica gospodarka wodno-ściekowa była zawsze bardzo ważnym obszarem działania władz miasta.
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28 kwietnia 2021 r. zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krynica-Zdrój i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na okres 3 lat
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25 kwietnia 2018 r. zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krynica-Zdrój i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na okres 3 lat 
Uchwała Nr XXXIX.271.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30.08.2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terytorium Gminy Krynica-Zdrój.
Uchwała Nr XLI.449.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28.09.2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od 01.11.2017 r. do 31.10.2018 r. na terenie wsi PowroźnikUchwała Nr XXXIX.271.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30.08.2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terytorium Gminy Krynica-Zdrój.
adawd.jpg

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Woda dla miasta Krynicy Zdroju produkowana jest w Zakładzie Uzdatniania w Czarnym Potoku i Powroźniku. Ponadto Krynica-Zdrój posiada 36 ujęć wody podziemnej (źródła i studnie głębinowe)
A A A
Kontrastowa