logo.jpg
×

RODO w ZWiK

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z tym udostępniamy Państwu Informację o Ochronie Danych Osobowych, która ma na celu poinformowanie w jaki sposób chronimy oraz przetwarzanym Państwa dane osobowe.


Inspektor Ochrony Danych - Tomasz Syjud
e-mail: iod@umkrynica.pl, nr tel. 18 472 55 60

Zastępca inspektora ochrony danych - Katarzyna Smoleń-Lupa
e-mail: iod@umkrynica.pl, nr tel. 18 472 55 60
 Informacja o Ochronie Danych Osobowych
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie korespondencji mailowej.
adawd.jpg

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Woda dla miasta Krynicy Zdroju produkowana jest w Zakładzie Uzdatniania w Czarnym Potoku i Powroźniku. Ponadto Krynica-Zdrój posiada 36 ujęć wody podziemnej (źródła i studnie głębinowe)
A A A
Kontrastowa