logo.jpg
×

Pliki do pobrania

 Wnioski, protokoły, procedury:

Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości
Procedura przyłączenia nowego odbiorcy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Protokół odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków
Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków
Wniosek o zawarcie umowy na wywóz szamba
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej
Wniosek o wykonanie usług
Odbiór skrzyżowania
Zgłoszenie o zamiarze budowy oraz wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Oświadczenie Inwestora do zgłoszenia wykonania odbioru technicznego przyłącza
Protokół odbioru częściowego przyłącza kanalizacyjnego
Protokół odbioru częściowego przyłącza wodociągowego
Zgłoszenie o terminie rozpoczęcia robót wykonania przyłączy wod-kan

Akty prawne

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
adawd.jpg

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Woda dla miasta Krynicy Zdroju produkowana jest w Zakładzie Uzdatniania w Czarnym Potoku i Powroźniku. Ponadto Krynica-Zdrój posiada 36 ujęć wody podziemnej (źródła i studnie głębinowe)
A A A
Kontrastowa