logo.jpg
×

Pliki do pobrania

 Wnioski, protokoły, procedury:

Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości
Procedura przyłączenia nowego odbiorcy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Protokół odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków
Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków
Wniosek o zawarcie umowy na wywóz szamba
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej
Wniosek o wykonanie usług
Odbiór skrzyżowania
Zgłoszenie o zamiarze budowy oraz wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Oświadczenie Inwestora do zgłoszenia wykonania odbioru technicznego przyłącza
Protokół odbioru częściowego przyłącza kanalizacyjnego
Protokół odbioru częściowego przyłącza wodociągowego

Akty prawne

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
adawd.jpg

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Woda dla miasta Krynicy Zdroju produkowana jest w Zakładzie Uzdatniania w Czarnym Potoku i Powroźniku. Ponadto Krynica-Zdrój posiada 36 ujęć wody podziemnej (źródła i studnie głębinowe)
A A A
Kontrastowa