logo.jpg
×

Aktualne cenniki

W cenionym w Polsce i na świecie uzdrowisku jakim jest Krynica gospodarka wodno-ściekowa była zawsze bardzo ważnym obszarem działania władz miasta.
Zarządzenie Nr 1199.2023 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia cen za usługi świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, do których nie stosuje się przepisów o cenach i taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Zarządzenie Nr 910.2022 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia cen za usługi świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, do których nie stosuje się przepisów o cenach i taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Zarządzenie Nr 623.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia cen za usługi świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, do których nie stosuje się przepisów o cenach i taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Zarządzenie Nr 109.2019 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, do których nie stosuje się przepisów o cenach i taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Zarządzenie Nr 83.2019 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 26.03.2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, do których nie stosuje się przepisów o cenach i taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Zarządzenie Nr 63.2019 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 14.02.2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, do których nie stosuje się przepisów o cenach i taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Zarządzenie Nr 448.2017 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 21.04.2017 r. w sprawie ustalenia cen za usługi świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, do których nie stosuje się przepisów o cenach i taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Zarządzenie Nr 372.2016 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 16.12.2016 r. w sprawie ustalenia cen za usługi świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, do których nie stosuje się przepisów o cenach i taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
adawd.jpg

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Woda dla miasta Krynicy Zdroju produkowana jest w Zakładzie Uzdatniania w Czarnym Potoku i Powroźniku. Ponadto Krynica-Zdrój posiada 36 ujęć wody podziemnej (źródła i studnie głębinowe)
A A A
Kontrastowa