logo.jpg
×

Kontakt

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy Zdroju

Siedziba Zakładu

Adres: 33-380 Krynica Zdrój , ul. Kraszewskiego 37
NIP: 734 - 329 - 83 - 79
REGON: 120665465
Telefony: (018) 471 57 68, 472 52 70
Fax: (018) 472 52 73
email: zwik@zwik-krynica.pl
Adres skrzynki ePUAP: /zwik_krynica/SkrytkaESP
Godziny pracy administracji: 
codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00.
Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach dot. Zakładu, w tym w sprawach skarg i wniosków, każdego dnia w ramach swoich możliwości czasowych, a pozostali pracownicy ZWiK przyjmują strony każdego dnia w godzinach urzędowania.
Harmonogram dyżurów pogotowia wodociągowo-knalizacyjnego.
Numery telefonów ZWiK Powroźnik
Użytkownik Numer
Kierownik Działu Technicznego 18 472 52 88 / 609 097 629
Kierownik Ujęć Wody 18 472 52 88 / 789 222 680
Kierownik Sieci Wodociągowej 18 471 28 72 / 697 727 057
Kierownik Oczyszczalni Ścieków 18 471 15 66 / 697 727 240
Oczyszczalnia Ścieków 18 471 15 66
Sporządzanie umów 18 472 52 76
Geodeta 18 472 52 83
ZUW Powroźnik 18 471 16 50
Przepompownia ścieków- Tylicz 18 471 20 55
Ujęcie Czarny Potok 18 471 32 44
Fax biura Powroźnik 18 472 52 86
Numery telefonów - biurowiec ZWiK Krynica-Zdrój
Użytkownik Numer
Dyrektor 18 472 52 72
Główny Księgowy 18 472 52 79
Dziennik podawczy, Sekretariat 18 472 52 81 / 18 472 52 70
Rozliczenia opłat za wodę i ścieki 18 472 52 84
Stanowisko d/s .administracyjno technicznych 18 472 52 82
Zamówienia Publiczne 18 472 52 82
Księgowość 18 472 52 78
Kadry 18 472 52 71
Płace 18 472 52 75
FAX- -Administracja 18 472 52 73
adawd.jpg

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Woda dla miasta Krynicy Zdroju produkowana jest w Zakładzie Uzdatniania w Czarnym Potoku i Powroźniku. Ponadto Krynica-Zdrój posiada 36 ujęć wody podziemnej (źródła i studnie głębinowe)

Nasza historia

W cenionym w Polsce i na świecie uzdrowisku jakim jest Krynica gospodarka wodno-ściekowa była zawsze bardzo ważnym obszarem działania władz miasta.

 Aktualne taryfy

Zobacz aktualnie dostępne taryfy

Aktualne cenniki

Zobacz aktualnie dostępne cenniki
A A A
Kontrastowa