logo.jpg
×

Nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krynicy-Zdroju

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krynicy-Zdroju Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwaliła regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krynicy-Zdroju - Uchwała Nr LII.383.2018 z dnia 14 września 2018 r.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 25 września 2018 r., poz. 6378.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 10 października 2018 r.
 
 
...
A A A
Kontrastowa