logo.jpg
×

Czysta woda
Twoim domu

W cenionym w Polsce i na świecie uzdrowisku jakim jest Krynica gospodarka wodno-ściekowa była zawsze bardzo ważnym obszarem działania władz miasta.
Bez-nergregegeazwy-2.jpg

Produkcja wody

Woda dla miasta Krynicy Zdroju produkowana jest w Zakładzie Uzdatniania w Czarnym Potoku i Powroźniku. Ponadto Krynica-Zdrój posiada 36 ujęć wody podziemnej (źródła i studnie głębinowe)

Oczyszczanie ścieków

             Ścieki z sieci kanalizacyjnej przepływają przez mechaniczne kraty łukowe, gdzie zatrzymywane są skratki , a następnie przepływają przez piaskowniki o ruchu okrężnym gdzie następuje oddzielenie zawiesiny łatwoopadalnej (piasku).
adawd.jpg

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Woda dla miasta Krynicy Zdroju produkowana jest w Zakładzie Uzdatniania w Czarnym Potoku i Powroźniku. Ponadto Krynica-Zdrój posiada 36 ujęć wody podziemnej (źródła i studnie głębinowe)

Harmonogram dyżurów 

Harmonogram dyżurów pogotowia wodociągowo-knalizacyjnego.

 Aktualne taryfy

Zobacz aktualnie dostępne taryfy

Aktualne cenniki

Zobacz aktualnie dostępne cenniki

Do pobrania

Zbiór wszystkich dokumentów

Dane adresowe

Gmina Krynica-Zdrój
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
  ul. Kraszewskiego 37
  33-380 Krynica-Zdrój
NIP: 734-329-83-79
REGON: 120665465

Dane kontaktowe

Telefony: 18 471 57 68, 472 52 70
Fax: 18 472 52 73
Adres skrzynki ePUAP: /zwik_krynica/SkrytkaESP
zgłaszanie awarii:
18 471 15 66, 18 471 16 50
A A A
Kontrastowa