Krynicka delegacja w Wieliczce

29.06.2009 r. w Zamku Żupnym w Wieliczce odbyła się uroczystość wręczenia „Potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania Gminy Krynicy-Zdrój w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - „Program wodno-ściekowy Gminy Krynica-Zdrój”

Krynica-Zdrój znalazła się wśród trójki beneficjentów, którym wręczono takie potwierdzenia.

W uroczystości wzięli udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i jednocześnie główny geolog kraju Henryk Jacek Jezierski, Dyrektor Departamentu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Ministerstwie Środowiska Aleksandra Malarz, Przewodniczący Sejmiku Małopolskiego Andrzej Sztorc, członek Zarządu Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, Burmistrzowie i delegacje gmin-beneficjentów Programu.

Burmistrz Krynicy-Zdroju Emil Bodziony powiedział, że dzięki programowi „uda się zachować we właściwym stanie wartość wód leczniczych, ale również wartość dostarczanej dla ludności wody pitnej”. Wartość projektu, który przewiduje realizację 15 zadań, wynosi 64.598.416 złotych netto, w tym blisko 41 milionów to dotacja uzyskana z funduszu spójności.


/materiał opublikowany w „Dzienniku Polskim”/

 

 

 


 


WAŻNE INFORMACJE

 Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z tym udostępniamy Państwu Informację o Ochronie Danych Osobowych, która ma na celu poinformowanie w jaki sposób chronimy oraz przetwarzanym Państwa dane osobowe.

 

 Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie korespondencji mailowej.

 

 

 Centralizacja rozliczeń podatku VAT

 Szanowni Państwo,

W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT w gminach, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju informuje, że zmiana jaka się z tym wiąże dotyczy jedynie zmiany danych jednostki, które muszą być wskazane w fakturach dokumentujących zdarzenia gospodarcze.

W fakturach wystawianych na nasz Zakład jako nabywcę należy wskazać dane indentyfikacyjne Gminy tj.:

Gmina Krynica-Zdrój
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica- Zdrój
NIP 734-354-31-00,

natomiast jako odbiorcę należy podać dane naszej jednostki, tj:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 37
33-380 Krynica-Zdrój
bez podawanie numeru NIP jednostki.

Adresem do wysyłki będzie nadal adres jednostki, z którą została podpisana umowa, zlecenie itp.

 

SZYBKI KONTAKT

 Adres:  Gmina Krynica-Zdrój
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
 ul. Kraszewskiego 37
  33-380 Krynica-Zdrój
 
 
NIP:734-329-83-79
REGON:120665465
Telefony:18 471 57 68, 472 52 70
Fax:18 472 52 73
e mail:zwik@zwik-krynica.pl
  
całodobowe  zgłaszanie awarii:18 471 15 66, 18 471 16 50