Kontakt

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy Zdroju


Siedziba Zakładu:

Adres:
 33-380 Krynica Zdrój , ul. Kraszewskiego 37
NIP:
734 - 329 - 83 - 79
REGON:
120665465
Telefony:
(018) 471 57 68, 472 52 70
Fax:
(018) 472 52 73
e mail:
zwik@zwik-krynica.pl


Godziny pracy administracji:    codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00.

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach dot. Zakładu, w tym w sprawach skarg i wniosków, każdego dnia w ramach swoich możliwości czasowych, a pozostali pracownicy ZWiK przyjmują strony każdego dnia w godzinach urzędowania.


Bezpośrednie kontakty telefoniczne :

  
Główny Księgowy18 472 52 82
Kierownik Dz. Technicznego18 472 52 88
Dział Administracyjny18 472 52 81
Wod-Kan –rozliczenia p.1418 472 52 84
Kadry i Płacep.1518 472 52 75
Księgowość p.1818 472 52 78
Księgowość p.1918 472 52 79
Przetargi18 472 52 81


Siedziba biura obsługi klienta ZWiK :
Biurowiec Zakładu Sanitarnego Transportu i Sprzętu
Powroźnik 140

 Petenci mogą załatwiać sprawy codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Telefon: (018) 471 28 72

zgłaszanie awarii - czynne całą dobę: (018) 471 15 66, (018) 471 16 50 

Harmonogram dyżurów pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego.

Dziennik podawczy ZWiK znajduje się na ul. Kraszewskiego 37, pokój 21, II piętro.  

Bezpośrednie kontakty telefoniczne:

Dział Planowania, Dokumentacji i odbioru 18 472 52 83
Sieć wodociągowaAndrzej Hopej18 472 52 86 
Sieć kanalizacyjnaAdrian Chabior18 471 15 66 
Zakład Uzdatniania WodyDariusz Kożuch
789 222 680
Oczyszczalnia ściekówTeresa Hajduk18 471 15 66

Kontakt do inspektora ochrony danych:

Tomasz Syjud e-mail: iod@umkrynica.pl


Jednostki podległe ZWiK :

  1. Stacja Uzdatniania Wody w Powroźniku Nr 116 tel. 471 16 50
  2. Oczyszczalnia ścieków w Powroźniku tel. 471 15 66
  3. Ujęcie Wody - Czarny Potok w Krynicy Zdroju tel. 471 32 44
Zadaniem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jest świadczenie usług w zakresie dostawy wody dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

 


WAŻNE INFORMACJE

 Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z tym udostępniamy Państwu Informację o Ochronie Danych Osobowych, która ma na celu poinformowanie w jaki sposób chronimy oraz przetwarzanym Państwa dane osobowe.

 

 Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie korespondencji mailowej.

 

 

 Centralizacja rozliczeń podatku VAT

 Szanowni Państwo,

W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT w gminach, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju informuje, że zmiana jaka się z tym wiąże dotyczy jedynie zmiany danych jednostki, które muszą być wskazane w fakturach dokumentujących zdarzenia gospodarcze.

W fakturach wystawianych na nasz Zakład jako nabywcę należy wskazać dane indentyfikacyjne Gminy tj.:

Gmina Krynica-Zdrój
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica- Zdrój
NIP 734-354-31-00,

natomiast jako odbiorcę należy podać dane naszej jednostki, tj:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 37
33-380 Krynica-Zdrój
bez podawanie numeru NIP jednostki.

Adresem do wysyłki będzie nadal adres jednostki, z którą została podpisana umowa, zlecenie itp.

 

SZYBKI KONTAKT

 Adres:  Gmina Krynica-Zdrój
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
 ul. Kraszewskiego 37
  33-380 Krynica-Zdrój
 
 
NIP:734-329-83-79
REGON:120665465
Telefony:18 471 57 68, 472 52 70
Fax:18 472 52 73
e mail:zwik@zwik-krynica.pl
  
całodobowe  zgłaszanie awarii:18 471 15 66, 18 471 16 50