Promocja

   Działania informacyjno-promocyjne dotyczące przedsięwzięcia stanowią jedno z zadań realizowanych w ramach projektu jak również zobowiązują Beneficjenta do informowania opinii publicznej o projekcie, istotnych etapach jego realizacji i utrudnieniach powstałych w trakcie wykonywania prac zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu 1828/2006 oraz zgodnie z "Zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ 2007-2013".

   W ramach działań promocyjnych "Programu wodno-ściekowego Gminy Krynica-Zdrój" przewidziany jest szereg działań promocyjnych w okresie jego realizacji tj. do 2012 roku:

 • montaż 15 tablic informacyjnych w miejscu realizacji poszczególnych zadań,
 • po zakończeniu Projektu umieszczone zostaną tablice pamiątkowe,
 • konferencja inaugurująca Projekt,
 • coroczne konferencje informujące o postępach Projektu,
 • wykonanie i rozdysponowanie materiałów promujących Projekt: folder informacyjne, ulotki, plakaty oraz gadżety,
 • bieżące prowadzanie strony internetowej poświęconej Projektowi,
 • inne działania promocyjne - konkurs plastyczny dla dzieci o tematyce środowiskowej.

Artykuły prasowe


Konkurs plastyczny

 "Infrastruktura i środowisko Gminy Krynica-Zdrój w oczach dziecka"

Pod Patronatem Burmistrza Krynicy-Zdroju

 

   Gmina Krynica-Zdrój - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju zaprasza do udziału w Konkursie plastycznym pt. "Infrastruktura i środowisko Gminy Krynica-Zdrój w oczach dziecka" pod Patronatem Burmistrza Krynicy-Zdroju, który prowadzony jest w dwóch kategoriach wiekowych : dla dzieci w klasach od I-III i w klasach od IV-V, Szkół Podstawowych położonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój.

  Konkurs współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

   Celem Konkursu jest:

 •  zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką Unii Europejskiej i Funduszu Spójności w szczególności współfinansowaniem infrastruktury ochrony środowiska,
 •  skierowanie uwagi najmłodszych na zmiany jakie następują w ich otoczeniu w wyniku realizacji projektu pn. "Program wodno-ściekowy Gminy Krynica-Zdrój",
 • popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju regionu,
 • promocja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 • rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

   Konkurs polega na wykonaniu dowolną techniką płaską pracy, która będzie obejmowała łącznie lub osobno:

 • szeroko rozumiane zagadnienia związane z zanieczyszczeniami środowiska poprzez ścieki dostające się do wód i gleby,
 • możliwość ograniczenia lub eliminacji tych zanieczyszczeń poprzez realizację kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków zwłaszcza przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.
   Na laureatów  Konkursu w dwóch kategoriach wiekowych czekają ciekawe nagrody rzeczowe, a dla każdego uczestnika Konkursu zestaw gadżetów POIiŚ.
 
   Prace należy przesłać pocztą lud dostarczyć osobiście do siedziby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój do 15 kwietnia 2011 r.
 
    Wszelkie informacje dotyczące Konkursu zawarte są w regulaminie.
 

 

Materiały promocyjne 
     
     

WAŻNE INFORMACJE

 Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z tym udostępniamy Państwu Informację o Ochronie Danych Osobowych, która ma na celu poinformowanie w jaki sposób chronimy oraz przetwarzanym Państwa dane osobowe.

 

 Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie korespondencji mailowej.

 

 

 Centralizacja rozliczeń podatku VAT

 Szanowni Państwo,

W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT w gminach, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju informuje, że zmiana jaka się z tym wiąże dotyczy jedynie zmiany danych jednostki, które muszą być wskazane w fakturach dokumentujących zdarzenia gospodarcze.

W fakturach wystawianych na nasz Zakład jako nabywcę należy wskazać dane indentyfikacyjne Gminy tj.:

Gmina Krynica-Zdrój
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica- Zdrój
NIP 734-354-31-00,

natomiast jako odbiorcę należy podać dane naszej jednostki, tj:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 37
33-380 Krynica-Zdrój
bez podawanie numeru NIP jednostki.

Adresem do wysyłki będzie nadal adres jednostki, z którą została podpisana umowa, zlecenie itp.

 

SZYBKI KONTAKT

 Adres:  Gmina Krynica-Zdrój
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
 ul. Kraszewskiego 37
  33-380 Krynica-Zdrój
 
 
NIP:734-329-83-79
REGON:120665465
Telefony:18 471 57 68, 472 52 70
Fax:18 472 52 73
e mail:zwik@zwik-krynica.pl
  
całodobowe  zgłaszanie awarii:18 471 15 66, 18 471 16 50