Aktualności


2012-03-19
Podpisanie umowy na dokończenie robót budowlanych w ramach Kontraktu VI


2012-01-02
Konferencja prasowa


2011-06-16
Rozstrzygnięcie Konkursu plastycznego pt. "Infrastruktura i środowisko Gminy Krynica-Zdrój w oczach dziecka" pod patronatem Burmistrza Krynicy-Zdroju


2011-02-10
Kolejne roboty budowlane rozpoczęte


2011-01-11
Budowa (modernizacja) Zakładu Uzdatniania Wody w Czarnym Potoku w Krynicy-Zdroju


2010-12-23
Podpisanie umowy na roboty budowlane w ramach Kontraktu VI


2010-12-09
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Kontraktu VI


2010-11-10
Punkt informacyjny w ramach Kontraktu II "Programu wodno-ściekowego Gminy Krynica-Zdrój"


2010-11-05
Konferencja prasowa


2010-10-20
Szanowni Mieszkańcy Gminy Krynica-Zdrój


2010-07-24
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Kontraktu IV


2010-07-19
Podpisanie umowy na roboty budowlane w ramach Kontraktu IV


2010-06-22
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Kontraktu V


2010-06-14
Podpisanie umowy na roboty budowlane w ramach Kontraktu V


2010-05-14
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Kontraktu VII


2010-05-10
Podpisanie umowy na roboty budowlane w ramach Kontraktu VII


2010-05-05
Zamontowano kolejne tablice informacyjne


2010-04-23
Konferencja pt. "Zrównoważony Rozwój Gminy Krynica-Zdrój w wyzwaniach XXI wieku"


2010-04-20
Zawiadomienie


2010-04-01
Podpisanie umowy na roboty budowlane w ramach Kontraktu III


WAŻNE INFORMACJE

 Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z tym udostępniamy Państwu Informację o Ochronie Danych Osobowych, która ma na celu poinformowanie w jaki sposób chronimy oraz przetwarzanym Państwa dane osobowe.

 

 Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie korespondencji mailowej.

 

 

 Centralizacja rozliczeń podatku VAT

 Szanowni Państwo,

W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT w gminach, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju informuje, że zmiana jaka się z tym wiąże dotyczy jedynie zmiany danych jednostki, które muszą być wskazane w fakturach dokumentujących zdarzenia gospodarcze.

W fakturach wystawianych na nasz Zakład jako nabywcę należy wskazać dane indentyfikacyjne Gminy tj.:

Gmina Krynica-Zdrój
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica- Zdrój
NIP 734-354-31-00,

natomiast jako odbiorcę należy podać dane naszej jednostki, tj:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 37
33-380 Krynica-Zdrój
bez podawanie numeru NIP jednostki.

Adresem do wysyłki będzie nadal adres jednostki, z którą została podpisana umowa, zlecenie itp.

 

SZYBKI KONTAKT

 Adres:  Gmina Krynica-Zdrój
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
 ul. Kraszewskiego 37
  33-380 Krynica-Zdrój
 
 
NIP:734-329-83-79
REGON:120665465
Telefony:18 471 57 68, 472 52 70
Fax:18 472 52 73
e mail:zwik@zwik-krynica.pl
  
całodobowe  zgłaszanie awarii:18 471 15 66, 18 471 16 50