Kontakt

Jednostka Realizująca Projekt

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju

ul. Kraszewskiego 37

33-380 Krynica-Zdrój

tel. 18 472 50 72

fax (18) 472 52 73

e-mail: jrpkrynica@o2.pl

woj. małopolskie

 

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)

dr DARIUSZ REŚKO

e -mail: ugukry@ns.onet.pl

tel. 18 472 52 72

fax 18 472 52 73

 

Z-ca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu  (VICE  MAO)

KRZYSZTOF WIKTOR

e-mail: ugukry@ns.onet.pl

tel. 18 472 55 36

fax (18) 471 56 36

 

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY:

Radca Prawny

ZBIGNIEW GÓRKA

e-mail: zgorka.kancelaria@gmail.com

tel. 0 695 601 689

 

 

ZESPÓŁ TECHNICZNY: 

Specjalista ds. Przygotowania i realizacji technicznej Projektu

BOŻENA FRĄCZEK

e-mail: fraczek.b@op.pl

tel. (18) 472 52 81

 

Podinspektor ds. Przygotowania i realizacji technicznej Projektu

BOGUSŁAW ZIĘBA

e-mail: bzieba.zwik@op.pl

tel. (18) 472 52 82

 

Podinspektor ds. Zamówień publicznych

TOMASZ SYJUD

e-mail: tsyjud.zwik@op.pl

tel. (18) 472 52 76

 

ZESPÓŁ FINANSOWY:

Główny Księgowy

ANETA STABRAWA

e-mail: astabrawa.zwik@op.pl

tel. (18) 472 52 77

 

Specjalista ds. Przygotowania i wdrażania finansowego Projektu

MAGDALENA GROŃSKA

e-mail: mgronska.zwik@op.pl

tel. (18) 472 52 79

 

 Starszy referent  ds. Przygotowania i wdrażania finansowego Projektu

 HALINA ZACZYK

tel. (18) 472 52 78

e-mail: hzaczyk.zwik@op.pl

 

Specjalista ds. Przygotowania i wdrażania finansowego Projektu

JOLANTA SYNOWIEC

tel. (18) 472 52 75 

e-mali: jsynowiec.zwik@op.pl

 


 

 

 

 


WAŻNE INFORMACJE

 Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z tym udostępniamy Państwu Informację o Ochronie Danych Osobowych, która ma na celu poinformowanie w jaki sposób chronimy oraz przetwarzanym Państwa dane osobowe.

 

 Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie korespondencji mailowej.

 

 

 Centralizacja rozliczeń podatku VAT

 Szanowni Państwo,

W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT w gminach, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju informuje, że zmiana jaka się z tym wiąże dotyczy jedynie zmiany danych jednostki, które muszą być wskazane w fakturach dokumentujących zdarzenia gospodarcze.

W fakturach wystawianych na nasz Zakład jako nabywcę należy wskazać dane indentyfikacyjne Gminy tj.:

Gmina Krynica-Zdrój
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica- Zdrój
NIP 734-354-31-00,

natomiast jako odbiorcę należy podać dane naszej jednostki, tj:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 37
33-380 Krynica-Zdrój
bez podawanie numeru NIP jednostki.

Adresem do wysyłki będzie nadal adres jednostki, z którą została podpisana umowa, zlecenie itp.

 

SZYBKI KONTAKT

 Adres:  Gmina Krynica-Zdrój
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
 ul. Kraszewskiego 37
  33-380 Krynica-Zdrój
 
 
NIP:734-329-83-79
REGON:120665465
Telefony:18 471 57 68, 472 52 70
Fax:18 472 52 73
e mail:zwik@zwik-krynica.pl
  
całodobowe  zgłaszanie awarii:18 471 15 66, 18 471 16 50