Opis technologii i urządzeń Zakładu Uzdatniania Wody w Powroźniku

Zakład Uzdatniania Wody w Powroźniku zasilany jest z ujęcia powierzchniowego (jaz) na potoku Muszynka i powierzchniowego (studnia) na potoku Stupne.

Ujęcie na potoku Muszynka wyposażone jest w sito o prześwicie oczek 10 x 10 mm. Urządzenia zamontowane przy ujęciu obsługiwane są ręcznie. Z ujęcia woda przesyłana jest grawitacyjnie rurociągiem o średnicy 500 mm do budynku koagulacji.

Jako koagulant do oczyszczania wody stosowany jest wodny roztwór siarczanu glinu. Jest on dozowany bezpośrednio do przewodu przesyłowego w dawce regulowanej ręcznie przez obsługę stacji. Dawka koagulanta uzależniona jest od  mętności   wody   surowej   i   dozowana   w   oparciu   o przygotowaną empirycznie tabelę dozowania.

Proces szybkiego mieszania prowadzony jest w 2 komorach szybkiego mieszania, wyposażonych w mieszacze mechaniczne o pionowej osi mieszadeł i mocy zainstalowanej 11 kW, zapewniających około 1 minutowy hydrauliczny czas zatrzymania (przy jednej komorze pracującej).

Proces wolnego mieszania prowadzony jest w 3 komorach wolnego mieszania wyposażonych w mieszacze pionowe o mocy zainstalowanej ok. 5 kW. Przy aktualnej wydajności stacji czas zatrzymania wody w strefie flokulacji wynosi około 17 minut, a w całym osadniku około 3,5 godzin. Sedymentacja osadu odbywa się w osadniku pokoagulacyjnym.

Usuwanie pozostałych po sedymentacji zawiesin pokoagulacyjnych odbywa się na filtrach pośpiesznych. Stacja wyposażona jest w 4 komory filtracyjne o powierzchni ok. 15 m2 każda, co pozwala na utrzymanie średniej prędkości filtracji na poziomie około 6 m/h. Złoże filtracyjne stanowi żwir filtracyjny z warstwą antracytową. Filtry wyposażone są w drenaż grzybkowy a płukanie odbywa się sekwencyjnie powietrzem i wodą.

Woda po filtracji pośpiesznej kierowana jest do zbiornika wody czystej. Dozowanie dezynfekantu (podchlorynu sodu) odbywa się bezpośrednio do przewodu przesyłowego (z filtrów pospiesznych do zbiornika wody czystej) w dawce zależnej od aktualnego zapotrzebowania. Z reguły zawiera się ona w zakresie od 0,6 do 1,0 mg/dm3.

WAŻNE INFORMACJE

 Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z tym udostępniamy Państwu Informację o Ochronie Danych Osobowych, która ma na celu poinformowanie w jaki sposób chronimy oraz przetwarzanym Państwa dane osobowe.

 

 Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie korespondencji mailowej.

 

 

 Centralizacja rozliczeń podatku VAT

 Szanowni Państwo,

W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT w gminach, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju informuje, że zmiana jaka się z tym wiąże dotyczy jedynie zmiany danych jednostki, które muszą być wskazane w fakturach dokumentujących zdarzenia gospodarcze.

W fakturach wystawianych na nasz Zakład jako nabywcę należy wskazać dane indentyfikacyjne Gminy tj.:

Gmina Krynica-Zdrój
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica- Zdrój
NIP 734-354-31-00,

natomiast jako odbiorcę należy podać dane naszej jednostki, tj:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 37
33-380 Krynica-Zdrój
bez podawanie numeru NIP jednostki.

Adresem do wysyłki będzie nadal adres jednostki, z którą została podpisana umowa, zlecenie itp.

 

SZYBKI KONTAKT

 Adres:  Gmina Krynica-Zdrój
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
 ul. Kraszewskiego 37
  33-380 Krynica-Zdrój
 
 
NIP:734-329-83-79
REGON:120665465
Telefony:18 471 57 68, 472 52 70
Fax:18 472 52 73
e mail:zwik@zwik-krynica.pl
  
całodobowe  zgłaszanie awarii:18 471 15 66, 18 471 16 50