Opis technologii i urządzeń Zakładu Uzdatniania Wody w Czarnym Potoku


Ujęcie wody „Czarny Potok" zostało zbudowane w latach 50 - tych XX wieku. Ze względu na wysoką jakość wody surowej oraz położenie, ujęcie jest traktowane jako główne.


Wykonano je w formie jazu stałego - betonowego o wysokości 1,70 m, spust wody z jazu kanałem z zastawką drewnianą.

Dla przeprowadzenia wód o dużej mętności (w czasie roztopów lub opadów burzowych) wykonane zostało koryto obiegowe z wykładziną z kamienia naturalnego. Koryto to służy także do wprowadzania wody surowej do stacji uzdatniania w czasie czyszczenia zbiornika wody powyżej jazu. Woda sprzed jazu doprowadzanego jest na stację uzdatniania kanałem betonowym z rur. Stacja filtrów składa się z trzech filtrów pośpiesznych o wymiarach 8,0 x 3,0 m każdy. Złoże filtracyjne oparte jest na płytach stalowych z otworami drenażowymi, spoczywającymi na słupkach betonowych. Woda przefiltrowana odpływa do komory gdzie jest dezynfekowana podchlorynem sodu, a stamtąd rurociągiem jest doprowadzana do miasta. Poniżej jazu został wykonany odstojnik dla sedymentacji wody surowej, która jest używana do płukania filtrów pospiesznych przy pomocy pomp oraz dmuchawy. Ilość pobieranej wody jest ściśle uzależniona od warunków pogodowych. Strefa bezpośredniej ochrony sanitarnej jest ogrodzona i oznakowana tablicami informacyjno - ostrzegawczymi.WAŻNE INFORMACJE

 Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z tym udostępniamy Państwu Informację o Ochronie Danych Osobowych, która ma na celu poinformowanie w jaki sposób chronimy oraz przetwarzanym Państwa dane osobowe.

 

 Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie korespondencji mailowej.

 

 

 Centralizacja rozliczeń podatku VAT

 Szanowni Państwo,

W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT w gminach, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju informuje, że zmiana jaka się z tym wiąże dotyczy jedynie zmiany danych jednostki, które muszą być wskazane w fakturach dokumentujących zdarzenia gospodarcze.

W fakturach wystawianych na nasz Zakład jako nabywcę należy wskazać dane indentyfikacyjne Gminy tj.:

Gmina Krynica-Zdrój
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica- Zdrój
NIP 734-354-31-00,

natomiast jako odbiorcę należy podać dane naszej jednostki, tj:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 37
33-380 Krynica-Zdrój
bez podawanie numeru NIP jednostki.

Adresem do wysyłki będzie nadal adres jednostki, z którą została podpisana umowa, zlecenie itp.

 

SZYBKI KONTAKT

 Adres:  Gmina Krynica-Zdrój
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
 ul. Kraszewskiego 37
  33-380 Krynica-Zdrój
 
 
NIP:734-329-83-79
REGON:120665465
Telefony:18 471 57 68, 472 52 70
Fax:18 472 52 73
e mail:zwik@zwik-krynica.pl
  
całodobowe  zgłaszanie awarii:18 471 15 66, 18 471 16 50