Historia

W  cenionym w Polsce i na świecie uzdrowisku jakim jest Krynica gospodarka wodno-ściekowa była zawsze bardzo ważnym obszarem działania władz miasta.

W latach powojennych  zagadnieniami tymi zajmował się Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy Prezydium MRN w Krynicy oraz Komisja Zdrojowa, będąca Zakładem Budżetowym tegoż Prezydium.

Aby usprawnić zarządzanie infrastruktura wodno-kanalizacyjną  Miejska Rada Narodowa w Krynicy dniu 30 grudnia 1953 roku uchwałą nr 275 utworzyła Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krynicy. Rozpoczęło ona działalność  pierwszego stycznia 1954 r.

Władze miasta powierzyły nowemu przedsiębiorstwu jako jedno z podstawowych zadań prowadzenie zakładu wodociągów i kanalizacji.  Działając w strukturach MPGK ZWIK rozbudowywał sieć, wykonywał niezbędne remonty i podejmował wszelkie działania by zapewnić wysoką jakość świadczonych usług. W 1992 roku przedsiębiorstwo przekształcono w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Istniejąca infrastruktura wodno-kanalizacyjna wymaga jednak znacznego doinwestowania i rozbudowy. Władze miasta postanowiły wykorzystać szansę, jaką przyniosło wstąpienie Polski do Unii Europejskiej.

Podjęto starania o pozyskanie środków z funduszu spójności UE. Aby jednak można było skorzystać z dofinansowania konieczne było wydzielenie ZWiK ze struktur MPGK i utworzenie jednostki, która zajmowałaby się jedynie działalnością z zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.  

Z tego powodu  też uchwałą nr XVII/140/08 Rady Miejskiej Krynicy-Zdroju z dnia 25 stycznia 2008 utworzono Zakład Wodociągów i Kanalizacji jako jednostkę budżetową gminy.  ZWIK przejął  od MPGK sieć wodno-kanalizacyjną oraz majątek niezbędny do sprawnego zarządzania tą siecią. Pełnomocnikiem Burmistrza do spraw utworzenia nowej jednostki został mgr inż. Roman Burda

Zakład rozpoczął działalność w dniu 1 maja 2008.  Dyrektorem zakładu został mgr inż. Paweł Maślanka.

Działania władz miasta, które miały na celu pozyskanie środków unijnych zostały uwieńczone powodzeniem. W dniu 9 czerwca 2009 r. w Zamku Żupnym w Wieliczce krynicka delegacja odebrała   „Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania Gminy Krynicy-Zdrój w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - „Program wodno-ściekowy Gminy Krynica-Zdrój” 


WAŻNE INFORMACJE

 Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z tym udostępniamy Państwu Informację o Ochronie Danych Osobowych, która ma na celu poinformowanie w jaki sposób chronimy oraz przetwarzanym Państwa dane osobowe.

 

 Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie korespondencji mailowej.

 

 

 Centralizacja rozliczeń podatku VAT

 Szanowni Państwo,

W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT w gminach, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju informuje, że zmiana jaka się z tym wiąże dotyczy jedynie zmiany danych jednostki, które muszą być wskazane w fakturach dokumentujących zdarzenia gospodarcze.

W fakturach wystawianych na nasz Zakład jako nabywcę należy wskazać dane indentyfikacyjne Gminy tj.:

Gmina Krynica-Zdrój
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica- Zdrój
NIP 734-354-31-00,

natomiast jako odbiorcę należy podać dane naszej jednostki, tj:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 37
33-380 Krynica-Zdrój
bez podawanie numeru NIP jednostki.

Adresem do wysyłki będzie nadal adres jednostki, z którą została podpisana umowa, zlecenie itp.

 

SZYBKI KONTAKT

 Adres:  Gmina Krynica-Zdrój
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
 ul. Kraszewskiego 37
  33-380 Krynica-Zdrój
 
 
NIP:734-329-83-79
REGON:120665465
Telefony:18 471 57 68, 472 52 70
Fax:18 472 52 73
e mail:zwik@zwik-krynica.pl
  
całodobowe  zgłaszanie awarii:18 471 15 66, 18 471 16 50