Oczyszczanie ścieków

             Oczyszczalnia ścieków dla miasta i gminy Krynica zlokalizowana jest pomiędzy Krynicą a Muszyną na północ od miejscowości Powroźnik. Przeznaczona jest do oczyszczania ścieków doprowadzanych siecią kanalizacyjną z Krynicy Zdrój, Tylicza, Muszynki , Mochnaczki Wyżnej i Niżnej.Jest to mechaniczno –biologiczna oczyszczalnia z wspomaganiem chemicznym (PIX)

             Ścieki z sieci kanalizacyjnej przepływają przez mechaniczne kraty łukowe, gdzie zatrzymywane są skratki , a następnie przepływają przez piaskowniki o ruchu okrężnym gdzie następuje oddzielenie zawiesiny łatwoopadalnej (piasku).

Z piaskowników mechanicznie oczyszczone ścieki dopływają do komór osadu czynnego.Są to wielofunkcyjne reaktory do usuwania związków węgla,azotu i fosforu.

Ścieki surowe wprowadzane są do komory beztlenowej(komora defosfatacji) o stężeniu tlenu 0mg/l, do której również wprowadza się osad czynny z osadników wtórnych za pomocą pomp recyrkulacyjnych. Zawartość komory beztlenowej mieszana jest mieszadłem mechanicznym.W komorze tej zachodzi proces defosfatacji biologicznej.

Następnie ścieki wraz z osadem recyrkulowanym płyną do komory niedotlenionej (tlen 0,5mg/l) gdzie następuje proces denitryfikacji. Do komory tej tłoczony jest również recyrkulat z zawartością azotanów z komory napowietrzania. Z komory niedotlenionej osad i ścieki dopływają do komór napowietrzania o stężeniu tlenu 2-3mg/l.W warunkach tlenowych następuje utlenianie związków organicznych i nitryfikacja związków azotu do azotanów. Komory nitryfikacji napowietrzane są za pomocą rusztu z dyfuzorami gumowymi, do których tłoczone jest powietrze z dmuchaw wyporowych. Ilość powietrza regulowana jest płynnie, zmianą obrotów. Stężenie tlenu mierzone jest sondami tlenowymi w komorach napowietrzania.

Po komorach wielofunkcyjnych ścieki płyną do osadników wtórnych gdzie następuje oddzielenie zawiesin osadu czynnego od ścieków oczyszczonych.

Osad z dna osadników prostokątnych zgarniany jest do leja osadowego , skąd spuszczany jest do komory czerpnej pompowni recyrkulacyjnej. Część osadu (osad powrotny)tłoczony jest pompą do komory beztlenowej a część jako osad nadmierny jest poddawana procesowi fermentacji metanowe w Zamkniętych Komorach Fermentacji.

Oczyszczone ścieki odpływają do kanału zrzutowego z oczyszczalni, na którym zainstalowany jest pomiar przepływu za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego.


WAŻNE INFORMACJE

 Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z tym udostępniamy Państwu Informację o Ochronie Danych Osobowych, która ma na celu poinformowanie w jaki sposób chronimy oraz przetwarzanym Państwa dane osobowe.

 

 Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie korespondencji mailowej.

 

 

 Centralizacja rozliczeń podatku VAT

 Szanowni Państwo,

W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT w gminach, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju informuje, że zmiana jaka się z tym wiąże dotyczy jedynie zmiany danych jednostki, które muszą być wskazane w fakturach dokumentujących zdarzenia gospodarcze.

W fakturach wystawianych na nasz Zakład jako nabywcę należy wskazać dane indentyfikacyjne Gminy tj.:

Gmina Krynica-Zdrój
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica- Zdrój
NIP 734-354-31-00,

natomiast jako odbiorcę należy podać dane naszej jednostki, tj:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 37
33-380 Krynica-Zdrój
bez podawanie numeru NIP jednostki.

Adresem do wysyłki będzie nadal adres jednostki, z którą została podpisana umowa, zlecenie itp.

 

SZYBKI KONTAKT

 Adres:  Gmina Krynica-Zdrój
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
 ul. Kraszewskiego 37
  33-380 Krynica-Zdrój
 
 
NIP:734-329-83-79
REGON:120665465
Telefony:18 471 57 68, 472 52 70
Fax:18 472 52 73
e mail:zwik@zwik-krynica.pl
  
całodobowe  zgłaszanie awarii:18 471 15 66, 18 471 16 50